Zakon

FB_IMG_1443471141687

Remetiš sve poretke stvari,
sve zakone i norme,
svo licemerje društvenog sklada
Preispituješ svetske ekvilibrijume,
sve teze i hipoteze,
svu bedu ljudskoga roda
Oponiraš svemu što se mojim zove
dok stvaraš svoje zakone i norme
Toneš u licemerju društvenog sklada
dok postavljaš i potvrđuješ
sve svoje teze i hipoteze,
Prizivaš tuđe bede i
surove poretke stvari
Negiraš ljubav i bežiš od slobode
dok zakonom svojim vladaš

Related Posts

Leave a reply