Sistemski prezir

37c880bed7ab1ca0a07c6eb5db8a9777

Prezirem smrt,
njenu neuhvatljivost i
nenajavljenost
Prezirem zloupotrebe i politike
što prolivaju krv naših sloboda
Prezirem smrt,
kao apstrakciju i činjenicu,
kao enigmu i neizbežnost
Prezirem moćnike i lešinare
śto rađaju smrt brže od života
Smrt nikada ne umire;
Smrt je besmrtna!
A ja, baš danas
kao nikada do sada
pezirem besmrtnost,
sve lakomislene laži i stihijske nepravde besmrtnošću obuzete
Prezirem birokratiju i korupciju,
sve kravate ovoga sveta
i sva muška odela
Prezirem smrt,
njenu večnost i iznenadnost
Prezirem prisilu;
Smrt je prisila!
A ja, baš danas
kao nikada do sada
prezirem smrt!

Related Posts

Leave a reply