Čuvam

034b236c1b32ae1d13e07f33ccc34321

Ne dam da me oštete i pokvare,
da me uruše i razgolite
Ne dam da me otuđe i rastuže,
da me isprazne i odbace
Ne dam da me obesmisle,
da me zamrznu i zatvore
Ne dam tajne tvoje,
ne dam poroke svoje!
Čuvam sve tako škrto;
Čuvam bez treptaja i promisli
Čuvam toliko toga
mogućeg i nemogućeg;
Čuvam dragi i ne dam!
Ne dam sebe!
Ne dam tebe!

Related Posts

Leave a reply