Duh

bd891f4a12770bed1a4221d29bd86c8d

Isprazni duh,
upijenog oka,
pomućenog razuma,
obeščašćenog tela;
Zaljubljen čovek,
poput nesrećnika,
spreman na sve,
nestaje u čežnjama
i žudnjama svojim
Nemilosrdan prema
sebi samome
kotrlja svačije nevolje,
izranja gubitke,
obožava gubitnike…
I, ne predaje se!
Predaja je porok,
nesavladiv ponor
Predaja je doživotni
uzrok i posledica
Predaja je prevara!
Prevariš li dušu
prevarićeš i ideju
Duh koji lebdi
sanja tlo dok leti ka nebu
Duh koji voli
misli i pojmi dok živi
Zaljubljen duh:
Poletna budala!
Koja čeka,
koja veruje,
koja se nada!
Isprazni duh,
upijenog oka,
pomućenog razuma,
obeščašćenog tela;
Zaljubljen čovek;
Zaljubljen duh!
Žena je čovek,
žena je duh!

Related Posts

Leave a reply