Ljubav

8bde6c50c11ceca2325cdde730e1a4b1

Obrneš li me,
okreneš li me
Videćeš:
Slobodarku u neslobodi,
anarhistkinju u državi,
pesnikinju u realizmu
i čoveka u nadrealizmu
Čućeš svakakve šumove,
senzualne šaptaje
i ljubavne melodije
Čućeš:
Srce koje skače i iskače,
oko koje treperi i beži,
od tebe i svega tvog
Obrneš li me,
okreneš li me
Osetićeš:
Najopojnije mirise,
najljuće odbrane
i sopstvene zabrane
Osetićeš tlo,
poljubićeš nebo,
zavolećeš život
i zaboravićeš nevolju
Obrneš li me,
okreneš li me;
Videćeš,
Čućeš i osetićeš:
Ljubav…

Related Posts

Leave a reply