Nihilistička pesma

ec55ebc023ad6445f11e2b3f29d466b3

Nihil vidi sve,
a ne vidi ništa:
Vidi svašta u ničemu
i ništa u nečemu
Nihil je malodušan:
Ne želi da se tapa
i rastapa,
odbija imaginaciju,
ne ume da lebdi,
znoji se kad sanja
i kad voli
Nihil mami,
privlači i navlači:
Svaku ideju u ništavilo
Svako ništavilo u beskraj
Ne voli pesme,
guše ga bajke,
opijaju basne
Ne veruje svakakvim ljudima
i poverava se samo sebi
Nihil je trenutan
i zanosan
Uvek svoj
Retko nesnosan
Buntovan i pitak,
razvratan i nekad bezvoljan
Malo pričljiv,
ali sasvim dovoljan
Nihil živi i smeje se
Voli život i od istine ljude
Nihil postoji
Tu je
Sve je
I,
Ništa je.

Related Posts

Leave a reply