Golotinja

Naga sam najdraža

Naga sam najiskrenija

Ja naga

Ti otkriven

Ja naga 

Ti sakriven

U pupku je istina,

na vratu je simfonija

Tuda po bedrima 

marširaju fantazije,

na usnama diše golotinja:

Crni pojas ljubavnice nosim!

Naga sam najbliža

Naga sam najtanja;

Puna vatre i milog nadanja!

Naga sam i ne stidim se tela:

Raskošnu dušu moje telo ima!

Naga sam;

Scenom obitava moderan art,

za tvoje oko erotičan akt:

Haljina svilena, 

kosa neukroćena, 

noga rashlađena

Naga sam ti obučena, 

gola i na pola svučena…

Naga sam najdraža, 

naga sam najiskrenija:

Naga sam rođena!

Related Posts

Leave a reply