Pesma o pesmi

Ovo je pesma

O početnoj melodiji

i završnom maršu

Pesma o početku koji peva

i kraju koji maršira

Ovo je pesma 

O boji poznatog glasa

O glasu koji peva kada počinje 

i maršira kada završava

Ovo je pesma 

O izmišljenom čoveku

O srodnoj duši

O stranom telu i

postojanoj ljubavi

Ovo je pesma

O nečemu i ničemu

O početku koji peva 

i kraju koji maršira

Ovo je pesma

O zamerkama i pridikama

O glasu i početku

Ovo je pesma o pesmi!

Ovo je pesma o maršu!

Related Posts

Leave a reply