Žena

 

Prezrela voćka na baterije
poput robe
žena potrošna je
poput tela
istrošena je
Subjekta objekt žena je
Ranjena antilopa
trula banana
Prezrela voćka na baterije
na tržištu blata
niske cene je
Uveli kaktus
pobeđeni Feniks
ranjeni orao
Poput praha
žena prosuta je
u strahu rasuta je
Prezrela voćka na baterije
u svetu amebe i bakterije
poput ljubavi
žena napaćena je
poput sreće daleka je

Related Posts

Leave a reply