O stoglavoj

Sukobljena šovinističkim proklamacijama klimakterične kulture,
sadrżajna jedino u sopstvenom bivstvu,
inspirisana iskrama blistavih umova żivi ideju slobodne ljubavi.

Ivana Kneżević